Webbutveckling och grafisk produktion

Webbutveckling
Utveckling och löpande underhåll av hemsidor, interaktiva webbplatser (ex medlemsportal, webbutik), hantering av domäner, epostutskick, formulärhantering, insamlande av data, beställningar och betalningar över internet.

Grafisk produktion
Originalarbeten med särskild kompetens för sättning av debattböcker, matriklar och tekniska rapporter.

Digital trycksaksproduktion i format upp till 460*320 mm. Böcker och broschyrer kan fås klammerhäftade, ring- eller limbundna. Vi producerar alla kontorets trycksaker och kuvert, i en eller flera färger.

Kontakt
Mobil/sms: 073-656 09 03
Epost: epost@mariebrunnberg.se

Post- och besöksadress
Marie Brunnberg AB
Kaserngatan 1, 761 46 Norrtälje

(Endast avtalade besök)

Hitta hit

 

 

  |