Servicebyrå med inrikt­ning på utveck­ling och under­håll av kund­anpassade data­bas­applika­tioner, webb­programme­ring, grafisk produk­tion (exempel­vis böcker, kata­loger, medlems­tidningar, kon­tors­mate­rial såsom brev­papper, visit­kort, kuvert m m), digital­tryck, samt viss post­hante­ring­ och lager­för­sälj­ning av print-on-demand för kunders räkning.

Kontakt
Mobil/sms: 073-656 09 03
Epost: epost@mariebrunnberg.se

Post- och besöksadress
Marie Brunnberg AB
Kaserngatan 1, 761 46 Norrtälje

(Endast avtalade besök)

Hitta hit

Besök oss på  

 

 

  |