Servicebyrå med inrikt­ning på utveck­ling och under­håll av kund­anpassade data­bas­applika­tioner och webb­programme­ring, grafisk produk­tion av fram­för­allt böcker, kata­loger och kon­tors­mate­rial (brev­papper, visit­kort, kuvert m m), digital­tryck av med­lems­tid­ningar, foldrar, katalo­ger m m samt viss post­hante­ring­, lager­för­sälj­ning (print-on-demand) och distri­bu­tion.

Kontakt
Mobil/sms: 073-656 09 03
Epost: epost@mariebrunnberg.se

Post- och besöksadress
Marie Brunnberg AB
Kaserngatan 1, 761 46 Norrtälje

(Endast avtalade besök)

Hitta hit

Besök oss på  

 

 

  |